Rekreativni tenis

PRAVILNIK ZIMSKE REKREATIVNE TENIŠKE LIGE AS LITIJA

SEZONA 2019-2020

1. točka

Tekmovanje bo predvidoma potekalo v štirih moških ligah, razpored glede na uvrstitve iz prejšnje sezone in novo prijavljene igralce;

 

2. točka

Igralni dnevi so praviloma sobota in nedelja, izjemoma se lahko igra tudi v preostalih dnevih, s tem, da je organizacija takšnih tekem naloga igralca, ki tako želi, ob tem pa je potrebno doplačilo ter soglasje nasprotnika in vodje tekmovanja;

 

3. točka

Tekme v ligah se igrajo podaljšani set do 9 (8:8 tie break) po ustaljenem načinu s prednostjo;

 

4. točka

Zmaga prinaša 2 točki, poraz 0 točk;

 

5. točka

Pri končni uvrstitvi šteje število točk; v primeru enakega števila točk dveh igralcev se upošteva medsebojno srečanje; v primeru enakega števila točk več igralcev pa si sledijo kriteriji:

a) število točk v medsebojnih srečanjih;

b) medsebojna gem razlika;

c) skupna gem razlika;

d) žreb;

 

6. točka

V prijavnici lahko označite želeni termin igranja, ki ga bomo po naših najboljših močeh poskušati upoštevati;

 

7. točka

Preloženo srečanje se mora odigrati prej ali pa v okviru nadaljnjih treh krogov; to pravilo pa ne velja zadnje 3 kroge, ko morajo biti vsa preložena srečanja odigrana do naslednjega kroga (prav pri tem pravilu prosimo za korektnost udeleženih);

 

8. točka

Igralec, ki svojega srečanja glede na razpored ne bo mogel odigrati, mora to obvezno čimprej javiti nasprotniku in vodji tekmovanja, morebitna preložitev na dan delegirane tekme je dovoljena le dvakrat v sezoni (obvezno obvestiti nasprotnika ter vodnjo lige vsaj eno uro pred delegiranim terminom), sicer pa preložitev na dan tekme ni možna;

 

9. točka

Preložena srečanja se lahko odigrajo v soboto in nedeljo brezplačno ali pa med tednom, ko mora igralec, ki je srečanje prestavil poskrbeti za plačilo 5 €;

 

10. točka

Neupravičeno neodigrano srečanje, ki ga ugotavlja komisija lige, se kaznuje z odvzemom točke povzročitelju, nasprotnik pa dobi 2 točki; 3 neupravičeno neodigrana srečanja pomenijo avtomatično izključitev iz lige;

 

11. točka

Tekmovalca, ki ne javi svoje odsotnosti, mora nasprotnik počakati 15 minut od delegiranega časa igranja, nato se rezultat delegira v korist prisotnega igralca, po zgornjem odstavku;

 

12. točka

V primeru izključitve ali izstopa iz lige katerega od igralcev se rezultati upoštevajo, če je odigrana vsaj polovica srečanj (neodigrana srečanja se registrirajo z zmago nasprotnika 6:0); če je odigrana manj kot polovica srečanj pa se rezultati razveljavijo (za neodigrana srečanja se ne dobi točk);

 

13. točka

Trije prvo uvrščeni v vseh ligah bodo nagrajeni (potrudili se bomo tudi za praktične nagrade, op.p.);

 

14. točka

Prehodi iz višje v nižjo ligo bodo definirani po končanih prijavah (v principu pa dva prvo uvrščena igralca napredujeta v ligo višje, dva zadnjeuvrščena pa izpadeta ligo nižje. Prav tako imata možnost napredovanja in izpadanja tudi tretje uvrščena igralca iz vrha in dna lestvice, točni prehodi pa vam bodo posredovani po sestavi lig v posebni tabeli);

 

15.točka

Organizator lahko uvrsti prvega iz četrte ali pete lige neposredno v drugo ligo ali tretjo ligo (odvisno od vsakokratnih prijav). Pogoj je, da tekmovalec zmaga vse tekme, ter da nima po svoji krivdi nobene neodigrane tekme. Pri tem ne sme biti kršeno zgornje (14.) pravilo;

V primeru večjega števila odstopov igralec iz določene lige, lahko organizator z namenom ohranjanja kakovosti lige, v ligo neposredno uvrsti na novo prijavljenega igralca. To pravilo NE velja za prvo ligo. V prvo ligo se lahko igralec uvrsti le neposredno z igranjem druge lige.

             

16.točka

Igralec, ki si je zagotovil mesto v ligi lahko svoj status za naslednjo sezono "zamrzne". Ta možnost je na voljo samo enkrat. Lahko se jo izkoristi izključno v primeru težjih poškodb, zdravstvenih operacij ali neodložljivih službenih obveznosti. Upravičenost vsakega posameznega primera preveri in potrdi vodja lige. V primeru "polne lige", to pomeni, da se prijavijo vsi igralci, in iz nižje lige napredujeta prva dva, igralec nazaduje v nižjo ligo, torej obstanek v ligi ni zagotovljen.

       

17. točka  

Pred začetkom ligaškega tekmovanja bo organiziran uvodni turnir za vse tekmovalce;

 

18. točka

Igralec s sodelovanje v ligi soglaša z pravilnikom GDPR. Vsak igralec je dolžan pred začetkom lige podpisati pogodbeno izjavo za obdelovanjem osebnih podatkov, ki jo hrani organizator.

 

19. točka

Vsi igralci morajo poravnati prijavnino v višini 140 € in sicer Savšek Janezu, Poglajen Meliti ali pa zaposlenemu v gostinskem lokalu v TK   AS, kjer prejmete tudi potrdilo. Prijavnino lahko plačate v dveh obrokih (2x70 €), prvega pred začetkom tekmovanja in drugega do 31.12.2019. Vse igralce vljudno prosim za rednost plačil, neredni plačniki ne bodo imeli delegiranih tekem po razporedu;

 

20. točka

Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-mailu ali SMS-u, na internet strani TENIS KLUBA AS LITIJA;

 

21. točka

Organizator si pridružuje pravico, da med sezono dopolni ali spremeni pravilnik lige;

 

22. točka

Vsak igralec zimske teniške lige As 2019-2020 igra na lastno odgovornost in je s tem seznanjen ob prijavi v ligo;

 

23. točka

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo na telefonski številki: 041-316-136 (Janez);

 

 

Litija, 01.10.2019                                                                                                                   Savšek Janez